Er worden inmiddels al zo’n dertig jaar mammografieën uitgevoerd. En in al die jaren is het sterftecijfer als gevolg van borstkanker niet gedaald. Daar komt bij dat de vals-positieve en de vals-negatieve uitslagen ongekend hoog blijven bij mammografie. (Bij het eerste krijg je te horen dat je waarschijnlijk of zelfs zeker kanker hebt, maar heb je het niet. Bij het laatste wordt je verteld dat je geen kanker hebt, maar blijk je het wel te hebben.) Toch blijft het als een mantra in ons hoofd rondzingen: “Vroege opsporing redt levens.”

Tel daarbij op dat mammografie pas zinvol is vanaf circa je 50ste jaar. Eerder niet, want je borstklierweefsel is dan nog te dicht. Dat wil zeggen dat er met de röntgen niet goed doorheen te kijken is, het beeld is te wit. En de eventuele tumor waarnaar wordt gezocht, is ook wit. Dus die zie je niet.

En dan gaat mammografie ook nog uitsluitend op zoek naar een tumor die er dus al is. Dus ook daar is niets preventiefs aan.

Kortom: mammografie is altijd een late opsporingsmethode, die nooit preventief werkt en die vaak ook nog kwalijke gevolgen heeft. Los van vals-positieve of vals-negatieve uitslagen, en van het grote ongemak dat een mammografieonderzoek altijd met zich meebrengt (je borsten worden ‘geplet’), bestaat er namelijk geen veilige dosis röntgenstraling, ook al blijven de radiologen roepen dat de dosis zo laag is dat zelfs de verpleegkundigen in de ruimte mogen blijven. Straling is straling; er bestaat geen veilige dosis.

Wat ons betreft moeten we helemaal anders gaan denken over borstgezondheid. Wij zijn vóór preventie – maar dan ook echte preventie! – en tegen detectie. Thermografie is zo’n preventieve methode. Indien nodig kan thermografie worden gebruikt in combinatie met mammografie of echografie, maar de routine-screeningsprogramma’s kunnen wat ons betreft veel beter worden uitgevoerd met behulp van thermografie. Daarbij krijg je niet alleen te horen of en op welke plekken in je borsten eventuele risico’s zouden kunnen ontstaan (nog voordat ze ontstaan zijn!), je krijgt ook advies over de manier waarop jij de conditie van je borstweefsel kunt gaan verbeteren.

Thermografie heeft geen schadelijke risico’s en kan worden uitgevoerd op elke leeftijd, omdat de dichtheid van het borstklierweefsel geen rol speelt. Thermografie kan je waarschuwen voor een eventuele fysiologische onevenwichtigheid in je lichaam. Sommige gebieden krijgen bijvoorbeeld een abnormale bloedtoevoer, wat kan duiden op een mogelijk toekomstig probleem. Dat kunnen we zien met de infraroodcamera die bij thermografie wordt gebruikt. Vervolgens kun je dan gericht je lichamelijke processen of je levensstijl veranderen.

Preventie redt levens !

Het gebruik van detectie (zoals mammografie) om levens te redden is onzin, want dan is het vaak al te laat. Laten we samen een ander standpunt gaan innemen en zorgen dat we deze boodschap overbrengen aan alle vrouwen. Vooral ook jonge vrouwen zouden voor een thermografiecamera moeten plaatsnemen als ze tegen de 30 lopen, en dus niet wachten tot ze 50 zijn!

Preventie! Geen detectie!
Schuiven naar boven