MEDISCHE THERMOGRAFIE BIJ JOU IN DE PRAKTIJK

Meld je aan voor een training tot Medisch thermograaf en geef daarmee een extra impuls aan jouw praktijk

Voor welke professionals?

 • Acupuncturisten
 • Osteopaten
 • Chiropractors
 • Homeopaten
 • Biologische tandartsen
 • Complementaire therapeuten
 • Orthomoleculaire therapeuten
 • Paramedici
 • Artsen en artsen voor functionele geneeskunde

6 noodzakelijkheden om een goede thermograaf te zijn

Wat heb je nodig om een goede thermograaf te zijn?

Als medisch thermograaf is het belangrijk te weten wat je precies wilt gaan doen.Wil je als praktijkhouder thermografie gaan toepassen in je eigen praktijk dan is dit een fantastische aanvulling. Het monitoren en compleet maken van een anamnese is zeer waardevol en makkelijk uitvoerbaar met thermografie.

Wil je dit als full time thermograaf gaan doen? Al dan niet mobiel op meerdere plaatsen, dan is het belangrijk vaste locaties te hebben die voldoen aan temperatuur, ruimte en privacy.

Natuurlijk begint alles met een opleiding, want zonder opleiding tot thermograaf weet je niets van de protocollen waaraan je gehouden bent om het werk goed uit te voeren. Verder is het belangrijk te weten dat het werk bestaat uit diverse onderdelen.
1. De thermograaf maakt een thermografische studie.
2. De interpreteerder meet de temperaturen en schrijft het rapport.
3. De apparatuur en de thermografieruimte

1. De thermograaf

Als thermograaf kun je in je eigen praktijk of op meerdere locaties de thermografie uitoefenen. Het is belangrijk dat je daarvoor ruimte hebt in de agenda waarop je cliënten kan inboeken. Je ook in staat bent bevestigingen te sturen van de afspraak. Je bent verder verantwoordelijk voor de locatie die je hebt gekozen, in de zin van dat de temperatuur altijd tussen de 21 en 23 graden moet zijn, er moet privacy zijn, een deur moet op slot kunnen, er moet een wachtruimte zijn waar mensen kunnen acclimatiseren, en de ruimte moet genoeg oppervlakte hebben met een egale achterwand waar de thermografische beeldengoed gemaakt kunnen worden.

De thermograaf is verder verantwoordelijk voor de financiële afhandeling van het consult. Neem je een pinautomaat of laat je cliënten via een iDeal of met een gestuurde factuur via de bank het consult voldoen? De prijzen voor jouw consult moeten vermeld staan op je website en samen met een lijst van voorbereidingen moeten die gestuurd worden aan de client voor het consult plaatsvind. De Thermograaf is dus ook verantwoordelijk voor het goed voorbereiden van de cliënten. Is de lijst doorgenomen die je gestuurd had, het kan zijn dat mensen het niet ontvangen hebben of niet gelezen, in dat laatste geval zul je de afspraak opnieuw moeten inplannen.

Het is belangrijk de thermische beelden te maken volgens de protocollen. De training hiervoor is bedoelt om te oefenen met modellen zodat je precies weet hoe de camera moet staan ten opzichte van de client. Ook de uitleg aan de client is hierbij belangrijk, iemand mag immers niet de huid krabben of nog aangekleed wachten tot je de beelden gaat maken. Ook de manier waarop je de anamnese invult is belangrijk. Deze gaat namelijk samen met de thermische beelden ge
upload worden naar de interpreteerder. Hoe nauwkeuriger je daarin bent hoe beter het rapport gemaakt kan worden.

Een goed rapport valt of staat met de kwaliteit van de thermograaf. Een goede thermograaf maakt de beelden elke keer op exact dezelfde wijze, de reden dat dit zo belangrijk is heeft te maken met de follow up. Om patronen goed met elkaar te kunnen vergelijken is de manier waarop je iemand positioneert belangrijk, anders kun je geen patronen of temperaturen vergelijken om zo een behandelplan te monitoren.

Kennis over basis patronen die we zien is een aspect wat je moet kennen. Iemand die afwijkende temperaturen of patronen vertoont zul je extra vragen moeten stellen die vermeld worden in de anamnese. Een voorbeeld daarvan is dat handen groen moeten zijn met 10 blauwe vingers. Als we zogenaamde rode handschoenen zien bij iemand dan is dat afwijkend en zul je vragen moeten gaan stellen over diabetes. Dit is geen vorm van diagnose of het werk van de interpreteerder, maar kennis van basis patronen binnen de humane thermografie.

Het is voorts belangrijk kennis en ervaring te hebben van hoe je een goede anamnese afneemt. Alleen vermelden dat iemand hoofdpijn heeft is niet genoeg. Vragen over sinds wanneer, in welke situatie, wat verbeterd de hoofdpijn of verergert, heb je een ongeluk gehad, wat was de oorzaak eigenlijk, heb je behandelingen gehad etc, maakt een goede anamnese. Bedenk namelijk dat degene die jouw studie gaat interpreteren niet bij het gesprek aanwezig is. Je zult dus heel duidelijk moeten zijn in je verslag.

Kun je omgaan met cliënten of patiënten? Ben je gewend met ze te werken? Weetje waar de prioriteit ligt in een consult? Het is belangrijk iemand op zijn of haar gemak te stellen en te zorgen voor rust en privacy. Niet amicaal maar ook niet zakelijk en afstandelijk zijn aspecten die meedoen in het consult. De cliënten zijn altijd zeer benieuwd naar de beelden die je gemaakt hebt, en willen meteen meekijken. Je zegt dat je slechts de thermograaf bent en het precisie werk van temperatuur metingen aan de interpreteerder overlaat. Dat je graag het rapport met ze bespreekt als het terug is, maak dan meteen een bel afspraak met de client.

Je ziet dat veel aspecten Zoals hierboven beschreven tijd vergen. Tijd is dus een belangrijke factor. Het is namelijk niet alleen het consult wat tijd kost. Ook het rapport uploaden, versturen aan de client, het inlezen en de bel afspraak doen. De facturen in orde maken en verwerken in je eigen boekhouding. Je website en social media en je mail waar veel vragen gesteld worden is een ander punt waar je in je tijdsplanning rekening mee moet houden.

Als het rapport doorgenomen gaat worden met je client is het belangrijk de essentie eruit te kunnen halen. Wat zijn de belangrijkste zaken, wat heeft prioriteit voor de client en waar verwijs je de client naartoe? Het rapport goed kennen en weten dat dit geen diagnose is maar een fysiologisch onderzoek zul je ook goed moeten kunnen uitleggen aan je client.

Lid zijn van de International Association of medical thermographers is een must. Als medische thermograaf wil je jezelf verbeteren waar je kunt, neem je deel aan de online discussies en ben je aanwezig op de conferenties. Je neemt je beroep pas serieus als je je aansluit bij de belangrijkste groep die er is voor thermografen.

2. De interpreteerder

zal jouw studie aanpakken en de temperaturen gaan meten. Deze arts of therapeut heeft special software om dat zeer nauwkeurig te kunnen doen en er zo een rapport van te maken. De studie om een goed interpreteerder te worden is kostbaar en neemt zeker een half jaar in beslag. De reden is dat dit geen statische opleiding is waarbij alles al vastligt. Het is dynamisch en is nog onderhevig aan de nieuwste kennis die bekend wordt over temperaturen en patronen die gezien worden. Thermografie wordt nu goed uitgevoerd sinds de eeuwwisseling. Dit heeft te maken dat we toen pas echt goede camera’s ter beschikking kregen, artsen goed opgeleid werden om fysiologie te gaan bestuderen in plaats van beeldvormende technieken naar anatomie. En er kwamen laptops en software op de markt die het delen van kennis mogelijk maakte. Een technologie in ontwikkeling dus.

Het verschil kunnen we mooi in beeld brengen door het volgende voorbeeld.

Je ziet hier twee afbeeldingen van thermische handen. Op de linker afbeelding is de overlay zichtbaar. Dit is een afbeelding van de thermograaf. De afbeelding ernaast is zonder overlay maar met cirkels en temperatuurmetingen. Deze tweede is het begin van een rapport wat voortkomt de thermografische studie.

3. De apparatuur en de thermografieruimte

Alleen met moderne en hoogwaardige software en camera en de juiste interpretatieservice ben je in staat cliënten goed te helpen met inzicht te krijgen in hun fysiologie.
Flir A615, is de beste keuze en samen met de Total Vision software heeft dit ook een FDA goedkeuring.
De software is noodzakelijk om afbeeldingen nauwkeurig te maken, en de studie eenvoudig te kunnen uploaden en bewaren. De software moet aansluiten op de software van de interpretatieservice, anders is een rapport maken niet mogelijk.


Waar moet de thermografie ruimte aan voldoen?
De achterwand moet egaal zijn, zoals in een fotostudio. Er mogen geen andere zaken in beeld gebracht dan het deel wat je in beeld wilt brengen.
Om een zo zuiver/accuraat mogelijk beeld te krijgen is het belangrijk geen artifact te hebben, geen spotjes of halogeenverlichting, geen tocht. Een boekenkast of een raam is een zogenaamd ‘artifact’ Het stoort niet alleen, het heeft ook andere temperaturen als het lichaam, en als zodanig zal de camera die temperaturen ook gaan meten.
Vloerbedekking of een badmatje is gewenst, omdat de cliënt niet met blote voeten op een harde vloer mag zitten. De kans op bibberen heeft een averechts effect op de thermografie. Vloerverwarming is niet toegestaan. Het kan de voeten opwarmen en het geeft een artifact in het beeld bij de dorsale voeten afbeelding.
De thermografie ruimte moet idealiter een temperatuur hebben tussen de 20-23 graden Celcius.
De temperatuur van de ruimte moet zodanig zijn de fysiologie van de cliënt niet verandert waardoor de cliënt gaat rillen of transpireren.
Een verandering van kamertemperatuur gedurende het onderzoek moet geleidelijk gebeuren, zodat de fysiologie van de cliënt niet verandert en alle delen van het lichaam zich uniform kunnen aanpassen.
De temperatuur van de ruimte mag niet meer dan 1 graad Celsius veranderen gedurende de loop van het onderzoek.
De vochtigheidsgraad van de ruimte moet ook zodanig worden geregeld, dat er geen luchtvochtigheid kan opbouwen op de huid en zweet of damp niveaus kunnen interageren met infrarode uitstraling energie van de cliënt.

De ruimte moet met een slot op de deur afgesloten kunnen worden zodat er maximale privacy is.

Voordelen

 • Maak een behandelplan op basis van een thermogram en jouw eigen anamneses om samen met de cliënt de route uit te stippelen naar (betere) gezondheid.
 • Help mensen die overal al geweest zijn.
 • Geef mensen inzicht in hun fysiologoie, op beeld, wat nergens anders gezien kan worden.
 • Cliënten worden therapie trouw als ze hun (thermografie)beeld zien verbeteren.
 • Laat de cliënten zien dat ze meetbare verbeteringen hebben behaald, en vraag hoe ze zich voelen.
 • Maak gebruik van de mogelijkheid om meer te leren over Medische Thermografie door je aan te sluiten bij beroepsverenigingen zoals de IAMT en de Nederlandse thermografen die zich gaan verenigen.
 • Geef je cliënten inzicht in Sinus/allergieën/onopgeloste hoofdpijn.
 • Detecteer onbekende tandheelkundige problemen en tandvleesaandoeningen.
 • Onderzoek de gezondheid van de borsten.
 • Breng hormonale onbalans in beeld.
 • Onderzoek onopgeloste spijsverteteringsproblemen en pijn.
 • Onderzoek de bron van pijn.
 • Geef de cliënt een visuele en meetbare valitatie van jouw behandelstrategie.
 • Motiveer cliënten om met jouw samen te werken aan hun gezondheid.
 • Geef informatie over cardiovascularie risico’s en help je cliënten met een gezonde leefstijl.

Vierdaagse training Medische Thermografie

Wie zelf aan de slag wil als gecertificeerd medisch thermograaf, kan hiervoor bij De Groene Zuster een vierdaagse training volgen. Deze professionele training, waarin theorie en praktijk elkaar aanvullen, wordt verzorgd door Francine van Broekhoven.  U leert de infraroodcamera optimaal te gebruiken, de Total Vision-software gebruikt u voor optimale vastlegging van anamnese en afbeeldingen en deze beelden te uploaden naar gespecialiseerde artsen voor interpretatie. Ook wordt u uitgelegd hoe u de rapportages van de artsen kunt toelichten aan uw cliënten.

Deze training is bedoeld voor mensen met een eigen kliniek of praktijk. Met behulp van medische thermografie kunnen zij hun cliënten nog beter ondersteunen in hun gezondheidsplan.

NB: Er wordt getraind volgens de normen van de American Academy of Thermology.

De Training

training-ilona-thea

INHOUD TRAINING

Dag 1 : Online theorie training over wat medische thermografie is, de protocollen, de camera, de achtergronden.

Dag 2 /4 zijn trainingsdagen dat we met modellen gaan trainen. Op de 4e dag doe je zelfstandig een full body onderzoek en sluiten we af met een certificaat.

Stagedagen in overleg.

Locatie: Breda
Elders trainen kan ook; reis en verblijfkosten worden in rekening gebracht.

Kom je met meerdere mensen trainen vraag dan om een offerte.

De investering voor de opleiding tot medische thermograaf is €1950,- ex. btw voor 4 dagen. Er wordt 1 dag theorie gegeven.

SOFTWARE

In de training wordt gebruikgemaakt van de software van D.O.M. Carol Chandler. Zij is de grondlegster van de Total Vision-software, de beste software die op dit moment wereldwijd beschikbaar is voor de medische interpretatie van thermografische beelden. Zelf traint Carol Chandler al vijftien jaar lang artsen in de juiste interpretatie van thermografische beelden met behulp van deze software. Deze is gemakkelijk te gebruiken in de praktijk.

De Total Vision-software biedt de mogelijkheid de anamnese en de thermografische beelden direct te uploaden naar de artsen van Physicians Insight voor interpretatie. Wie zelf wil leren deze beelden te interpreteren, kan hiervoor online een aanvullende training volgen.

CAMERA

Wij werken uitsluitend met de beste infraroodcamera’s, door de FDA en de Europese Unie (‘CE’) goedgekeurd voor medisch gebruik. Deze camera’s bieden de hoogste kwaliteit opnamen, die bovendien op de juiste manier worden vertaald naar de Total Vision-software. Wij adviseren de Flir-camera.

GEWENSTE VOOROPLEIDING

Westers Medische Basis kennis op HBO niveau. Medici, Paramedici en therapeuten met een praktijk in complementaire geneeskunde zullen een voorsprong ervaren in het werken met thermografie in hun praktijk.

WAT HEB JE MINIMAAL NODIG OM TE KUNNEN MEEDOEN?

 • Een afgeronde opleiding Westers Medische Basis kennis
 • Een geschikte praktijkruimte
 • Ondernemerschap

NA DE TRAINING

Na de training bent u in staat om zelfstandig kwalitatief goede thermografische beelden te maken en deze globaal te interpreteren. U kunt deze beelden uploaden naar de artsen van Physicians Insight, die ze voorzien van een gedegen rapport. U hebt geleerd hoe u dit rapport kunt doornemen met uw cliënt, waarbij u een duidelijke toelichting kunt geven op de aanbevelingen van de arts. (De cliënt krijgt zelf het rapport inclusief de beelden toegestuurd.)
Ook na de training zullen we begeleiding geven. Immers, na het behalen van het certificaat begint het echte werk pas!

Na de vierdaagse training kunt u een extra training volgen om de thermografische beelden zelf te leren interpreteren. Dat kan alleen als u met de juiste camera werkt, in combinatie met de Total Vision-software. (Deze zijn te verkrijgen bij Met-Hot, via www.med-hot.com. )

Alleen een hoogwaardige camera (640×480 pixels) in combinatie met de Total Vision-software geeft namelijk de hoge kwaliteit beelden waarmee de artsen van Physicians Insight gewend zijn te werken.

Het YouTube-filmpje hiernaast geeft u een eerste indruk van de werking van medische thermografie, en van de punten waarop deze methode zich onderscheidt van een reguliere diagnose.

certificate-CT

OPFRISTRAINING

Zowel via Skype als op de eigen locaties verzorgt De Groene Zuster opfristrainingen voor mensen die hun kennis over thermografie willen updaten. Het eerste uur kost € 150,-; voor elk extra uur wordt slechts € 100,- in rekening gebracht (excl. BTW).

[email protected]

ZIJ GINGEN JE VOOR

Schuiven naar boven