En hoe zit t met de borstonderzoeken?

Inleiding voor deze blog
We weten bepaalde feiten over incidentaloma’s. We weten wat ze zijn: incidenteel ontdekte massa’s of laesies, gedetecteerd door computertomografie (CT), magnetische resonantiebeeldvorming (MRI) mammografie met röntgenonderzoek of andere beeldonderzoeken uitgevoerd voor een niet-specifieke reden. Vaak toegepast bij gezonde mensen. Incidentaloma’s nemen toe. het aantal CT-examens in de Verenigde Staten is in de afgelopen decennia toegenomen, van 3 miljoen jaarlijks in 1980 tot bijna 80 miljoen per jaar op dit moment. Een paar feiten:
  • We weten dat tot 70% van de personen die screening CT colonscopy ondergaan, ten minste één detecteerbaar incidentaloma hebben.
  • We weten dat incidentaal gevonden tumoren zich voordoen in 50% van de longen op CT-onderzoeken van de thorax.
  • tot 15% in de nieren en lever op abdominale CT’s.
  • en tot 67% in de schildklier bij de echografie van de hals.
  • En we weten dat de kans dat een incidentaloma gevonden in een van deze onderzoeken mogelijk een dodelijk carcinoom zou kunnen zijn (MINDER!!!) dan <1% is.
We weten ook dat radiologen steeds meer geconfronteerd worden met een dilemma: als er sprake is van een redelijke aanname dat het incidentaloma geen klinische betekenis heeft, dan kan het in een radiologisch rapport een aaneensluiting van kostbare tests veroorzaken, wat soms ernstige complicaties tot gevolg heeft. Als radiologen echter beslissen om het incidentaloma niet te noemen, en in het onwaarschijnlijke geval later toch een vroeg carcinoom blijkt te zijn en de gezondheid van de patiënt is in gevaar gebracht, kan de radioloog van wanpraktijk worden beticht. Hoe lossen we het probleem van incidentaloma’s op? Er is nog een bijkomend probleem bij het rapporteren van elk incidentaloma: een overdiagnose, gedefinieerd als “diagnose van een ziekte of kanker die nooit symptomatisch wordt, is niet fataal en kan doorgaan tot het individu sterft van andere oorzaken.” Met Andere woorden, radiologische onderzoeken hebben de kans om meer kwaad te doen door tumoren te vinden die anderszins geen behandeling nodig zouden hebben, een aaneenschakeling van onnodige tests en biopsies moeten dan gedaan worden, wat soms complicaties kan veroorzaken. “Het is als een uit de loterij: in ruil voor de weinigen die de loterij winnen, zijn er vele anderen die de prijs moeten betalen met onnodige onderzoeken en behandelingen.” Een overzicht van medische literatuur laat zien dat er op dit punt geen duidelijke unanimiteit bestaat. Een recent verslag waarin wordt beschreven hoe radiologen bij 3 grote academische centra-Johns Hopkins University, New York University, en Stanford University-managed incidentalomas onthullen dat er maar een consensus onder hen bestaat. “We richten ons op gezonde mensen en houden ze gezond.” Laten we kijken naar de borstonderzoeken: In dit rapport hieronder kunnen we lezen dat een incidentaloma in een borst voorkomt> 50 kwaadaardig is. Gaat het hier om de DCIS? Het rapport laat het niet weten. Waarom zou het aantal kwaadaardige incidentaloma zoveel hoger zijn bij borsten dan in andere delen van het lichaam? We weten nu dat de kans dat een incidentaloma gevonden in een van de andere lichamelijke onderzoeken minder dan 1% dodelijk is.

Wat een groot verschil! Wat gebeurt er hier?

Wat kunnen vrouwen doen om hun borst gezond te houden?

Wat als medische thermografie een hoog niveau van bezorgdheid heeft en we de vrouw naar haar huisarts sturen met de vraag om een ​​echografie, brengen we haar ook in een incidentaloma-gevaar?

Is er een verschil in preventief onderzoek zoals medische thermografie en mammografie waarbij alleen naar een tumor gezocht wordt.

Moeten we stoppen met gezonde vrouwen te onderzoeken met mammografie? Vroeger toen mammografie net geïntroduceerd was, was dit onderzoek bedoelt voor vrouwen die een knobbel voelde. Dat men later gezonde vrouwen zijn gaan onderzoeken heeft gevolgen gehad voor het aantal diagnoses van borstkanker. Die nam namelijk met 30% toe in de jaren die volgde. Volgens Peter Götsche is het aantal doden als gevolg van borstkanker echter niet verandert.

Götzsche: “de belangrijkste reden om mammografieonderzoek te starten was om borstkanker in een vroeg stadium te ontdekken, dat is niet gelukt”.

De tekening hieronder:

De eerste lijn: Als vrouwen geen mammografie krijgen; van de 1000 vrouwen die sterven zullen er binnen 10 jaar 21 sterven aan kanker waarvan 5 aan de gevolgen van borstkanker.

De tweede lijn: met mammografie; van de 1000 vrouwen die sterven zullen er binnen 10 jaar 21 sterven aan kanker waarvan 4 aan de gevolgen van borstkanker. 5 vrouwen zullen onnodig een gedeelte van hun borst of hun gehele borst kwijtraken. En 100 gezonde vrouwen zullen gealarmeerd zijn door een valse uitslag.

Incidentaloma ’s ofwel per ongeluk gevonden tumoren….. wat doen we daarmee?
Schuiven naar boven