Medische Thermografie

Bedankt voor het maken van een afspraak.
Graag deze verklaring door te lezen en onderaan de pagina aan te geven dat je akkoord bent met wat hier omschreven wordt.

Na het invullen wordt je doorverwezen naar de voorbereidingen. Het is belangrijk om deze voorbereidingen in acht te nemen voor de meest accurate thermografische beelden.

Verklaring

Ik heb begrepen en ben ermee akkoord dat het rapport, dat ontstaat als gevolg van mijn thermografische beelden, wordt geanalyseerd door een arts of bevoegd thermografisch specialist.

Ik begrijp dat mijn thermografierapport een hulpmiddel is bij de evaluatie van mijn (borst) gezondheid. Dit rapport is niet bedoeld om zelf te evalueren of een diagnose te stellen.

Dit geldt eveneens voor de interpreterende arts of thermisch opgeleide therapeut welke geen diagnose zal stellen. Wel zal er vermeld worden waar de gezondheid verbeterd kan worden.

Het rapport is een analyse van uw thermogram en eventueel wordt u geadviseerd verder onderzoek te laten doen.

  1. U heeft kennisgenomen van informatie op de website www.degroenezuster.nl of heeft een folder met betrekking tot thermografie uitgereikt gekregen. Eventueel kunt u de veel gestelde vragen nog nalezen.
  2. U heeft vernomen dat dit onderzoek geen vervanging is van een klinisch onderzoek door een arts of andere zorgprofessional en dat geen ander medisch onderzoek ontraden is. Het rapport geeft geen aanwijzing voor de aanwezigheid van een ziekte. Bij een verhoogd niveau van zorg op de borsten wordt aanbevolen de huisarts te bezoeken.
  3. Voorafgaand aan het onderzoek bent u ingelicht over de uitvoering en de kosten van het maken van het thermogram (dit is inclusief rapport en de belafspraak). Uw thermogram wordt beoordeeld door iemand die getraind is in het interpreteren van de beelden en de anamnese. Mocht u graag een arts rapport willen dan kunt u dat gerust laten weten. U mag ook tijdens het consult een keuze hierin maken.
  4. Medische thermografie kan redenen zien voor vervolgonderzoek. Het thermogram is een aanvullend hulpmiddel voor diagnose en evaluatie door een zorgprofessional.
  5. U heeft, na kennisname van het hierboven genoemde, toestemming gegeven voor een onderzoek met medische thermografie en het verstrekken van de persoonlijke gegevens.
  6. Uw gegevens worden via onze software naar ons beveiligde cliënt managementsysteem gestuurd. Onze interpretatie service kan daarbij en wij hebben een AVG contract met onze interpretatie service medewerkers.
Verklaring
Schuiven naar boven

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste editie van ons magazine: Boezemvriendin

Boezem vriendin 6 (#38)
Groen is het nieuwe roze