maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag van 13:00 tot 17:00 uur

De Groene Zuster

Menu

Wie schrijft een thermografie rapport?

Francine van Broekhoven
Francine van Broekhoven

Medische thermograaf bij De Groene Zuster

Auteur van het Handboek Borstgezondheid en Thermografie

Vice President van de IAMT (international association of medical thermographers)

De Groene Zuster benadert gezondheid altijd vanuit de preventie kant. U hoort dus nooit een diagnose, u krijgt een rapport met de bevindingen, adviezen en tips om de gezondheid te verbeteren. Tijdens het consult krijgt u al tips, u krijgt ze ook in het rapport, in de bijlage bij het rapport en natuurlijk ook toegelicht in de belafspraak. Natuurlijk weet u dit wel, maar toch willen we dit graag nog eens benadrukken waarom we het zo belangrijk vinden. Heeft u de vraag ook wel gekregen van één van onze thermografen, of u een arts rapport wilde of een rapport van een therapeut die holistisch naar uw thermogram kijkt. U hebt hierin altijd zelf de keuze.

Arts Rapport

Een arts stelt bij ons geen diagnose, maar meet de temperaturen die gemeten zijn tijdens het consult. Die temperaturen geven namelijk een indicatie welk niveau van zorg er is. Door onze software zijn we in staat deze 1 op 1 door te geven aan onze artsen. Via beveiligde servers gaan deze beelden met de vragenlijst naar onze interpretatieservice Physicians Insight. Maar waarom stel een arts geen diagnose? Om een diagnose te kunnen stellen heb je op zijn minst weefselafname, bloedafname of een röntgenbeeld nodig zoals mammografie. Artsen zijn opgeleid om diagnoses te stellen, niet om iets te zeggen over een eventueel voortraject. Maar dat voortraject is waar de artsen die voor Physicians Insight zijn gaan interpreteren nu juist wél goed in zijn geworden. Ze kijken juist naar dat voortraject. Immers een knobbel in de borst zal een voortraject moeten hebben dat we interpreteren door afwijkende temperaturen. Pas in het vervolgonderzoek (echo, mammo, MRI, biopsy etc) kan vastgesteld worden wat het is.

Therapeutisch rapport wat verbanden legt

Misschien heb je de vraag ook wel gekregen van één van onze thermografen, of je een arts rapport wilde of een rapport van een therapeut die naar je thermogram kijkt en verbanden weet te leggen. Juist deze rapporten geven informatie en aanbevelingen die niet altijd van de artsen komen die een rapport zouden maken. Deze kijk noemen we holistisch. De interpreterende therapeut heeft dezelfde software als de artsen van physicians Insight, en werkt op dezelfde manier, doet dezelfde temperatuurmetingen, maar toch houden artsen zich vaak bij een uitleg van de temperatuur en een holistisch (natuurgeneeskundig) therapeut geeft extra informatie vanwege de jarenlange ervaring van het meten van deze temperaturen en het zien van de beelden. Vaak ook in combinatie met de geschiedenis van iemand.

Wij zien ook regelmatig dat als iemand een hoog niveau van zorg heeft in een borst, én ontstekingen in de kaak, dat dat niveau van zorg verbetert als ook de kaak aangepakt wordt. Dat maakt dat wij graag met deze holistische therapeuten werken.

De therapeutische rapporten zijn zeer waardevol voor ons, het geeft juist dat extraatje, die mogelijkheid preventief mee te kijken met de cliënt, waardoor we kunnen zeggen: ”we helpen je graag je borsten een leven lang gezond te houden”.

En preventie is juist waar De Groene Zuster nou zo goed in is!

Nergens op onze site zult u een afbeelding van borsten aantreffen met een onderschrift dat iets “kankerachtig” is. Dat zou misleidend zijn. Immers we meten temperaturen en zullen ons nooit bezig houden, of jou willen doen laten geloven dat we bezig zijn met een kankeronderzoek. Want dat is namelijk niet het geval. Nogmaals we nemen geen bloed of weefsel af waardoor we dergelijke claims zouden kunnen maken.

Geen enkele vrouw wil ooit nog horen dat “er iets gevonden is” met een röntgenonderzoek; en dat is waarom het belangrijk is vroeg te beginnen met preventie. Samen met echografie gelooft De Groene Zuster dat we met medische thermografie de weg op kunnen gaan van preventie.

Weet u het nog? De zes fasen van Dr. Reckeweg? Röntgenonderzoek kijkt naar weefselverandering in fase vier. De fase dat er al een verandering in the structuur is. Thermografie kan vanaf fase twee meekijken in het proces. (dat is de ontstekingsfase) En dat maakt dat we niets liever willen dan rapporten afgeven die juist méér aangeven dan alleen het niveau van zorg en de temperaturen. We willen gebruik maken van kennis die is opgedaan in de afgelopen vijftien jaar met thermografie (sinds de juiste camera’s zijn gekomen met software) om zo vrouwen helpen inzicht te krijgen in hun borstgezondheid.

We hebben het nu wel steeds over vrouwen, maar onze mannen komen natuurlijk ook! En daar kunnen we ook steeds meer over weer geven. Niet alleen over de prostaat, maar over alle factoren die meespelen in een mannenlichaam, die zichtbaar worden door temperaturen en patronen.

Keuze arts of therapeutisch rapport

We geven vanaf juli in de voorbereidingsmail aan dat er een keuze is of u het rapport door een arts of een holistische therapeut wilt laten maken. Dan heeft u tijd om daar over na te denken en kunnen we in het consult bij het maken van de beelden direct aangeven wat u wilt.

Beide keuzes zijn goed. Het therapeutische rapport staat bol van preventieve adviezen waar u direct zelf mee aan de slag kunt. Het is helemaal prima als u een arts rapport wilt. Laat het ons gerust weten. Het enige wat we hoeven te doen is een mailtje te sturen aan onze interpretatie service met de vraag of ze dit voor u door een arts willen laten interpreteren. Zo kunt u het rapport meenemen naar een vervolg arts. Of eenvoudigweg omdat u het prettig vind een arts rapport te hebben.

Wij komen tegemoet aan de wensen van onze cliënten om preventieve studies te maken van borsten, dit alles om te komen tot een eerlijk thermografierapport. Uitgangspunt is niet de geruststelling…. Zou leuk zijn natuurlijk. Maar nee we willen een eerlijk rapport. In de belafspraak die u van ons gewend bent vertellen we u graag wat u allemaal kunt doen met datgene wat in het rapport staat.

Zoals u gewend bent krijg je van ons altijd een begrijpelijke Nederlandse vertaling erbij.

Nog even wat weetjes:

  • 1. Onze opleidingen worden gegeven volgens de regels van de A.A.T. The America Academy of Thermology. Dat is de overkoepelende organisatie. Alle Groene Zusters zijn opgeleid volgens deze regels.
  • 2. We werken met uitsluitend Flir Camera’s die voldoen aan de richtlijnen van de AAT. Een Flir camera heeft een infrarood detector met een resolutie > 640 X 480. Lager is niet gewenst.
  • 3. Bij Physicians Insight maken zowel MD’s(medical Doctors als DNM’s (doctor of natural medicine) HD (holistic doctors) onze rapporten op. Kies waar uw voorkeur naar uit gaat.
  • 4. U krijgt van ons altijd een Nederlandse vertaling bij het originele Engelse rapport.
  • 5. Mocht u een eerder thermogram elders hebben laten maken dan doen we ons uiterste best een Baseline voor u te maken, samen met dat eerste rapport.
  • 6. Wij doen geen kankeronderzoek, we doen een borstgezondheidsonderzoek, we helpen vrouwen inzicht te krijgen in wat ze kunnen verbeteren aan hun borsten. Mocht er toch een hoger niveau van zorg zijn dan verwijzen we door naar de huisarts. Daarna houden we gewoon contact als er met röntgen of echografisch onderzoek niets is gevonden. We gaan samen kijken hoe we het niveau van zorg dan omlaag kunnen brengen. We hebben heel veel tips voor u!
  • 7. Artsen stellen normaal gesproken diagnose, maar met thermografie kan dat niet. Er is geen weefsel of bloedafname. De artsen en therapeuten van Physicians Insight maken een rapport wat inzichten geeft ter verbetering van de borsten (of vrouwen,- en mannengezondheids studies) en het niveau van zorg wordt toegelicht. Dit alles lichten we toe in de belafspraak.
Wie schrijft een thermografie rapport?

Deel deze blog

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email